Despre noi


Logo Flame

Fundația FLAME a luat naștere în anul 2014 ca un proiect ambițios care depășește hotarele țării și toate barierele distanței. S-a pornit de la ideea de a-i sprijini pe cei ce iși doresc să-și clădească un viitor în afara țării, oameni plini de curaj, voința și perseverența, care și-au făcut un nou viitor pentru familie, departe de România, care le va rămâne mereu în inimă. Comunitatea românească din diaspora este caracterizată de compasiune și iubire față de cei dragi, de cei care îi așteaptă acasă, și de un sentiment intens de dor.

Integrarea într-o țară străină nu este ușoară pentru nimeni, având în vedere diferențele de cultură, regulamentele și legile diferite, precum și stilul de viață distinct de cel din țara natală.

În această direcție, Fundația FLAME își propune să vă fie alături, oferindu-vă sprijin pentru a vă acomoda în noua voastră țară “adoptivă”. Prin poveștile de viață ale românilor care au fost poate nevoiți să plece din România, vă puteți inspira și găsi resurse pentru a vă adapta. Fundația facilitează, de asemenea, procesul de recuperare a taxelor din țara de origine și vă oferă suport moral în această călătorie de transformare.

Obiectivele principale ale Fundației sunt:Acasă la mine:
 • Sprijinim interacțiunea socială între cei cu origini comune, consolidând comunitățile locale și împărtășind experiențe personale, întreținând legătura strânsă dintre remiteți și locul natal.
 • Dezvoltăm o secțiune dedicată colindelor, istoriei și informațiilor specifice fiecărei regiuni pentru promovarea tradițiilor locale și conservarea patrimoniului cultural.
 • Colaborăm cu comunitățile locale pentru implementarea de proiecte sociale care să abordeze probleme specifice și să promoveze solidaritatea și implicarea activă în dezvoltarea socială și economică.
Antreprenor in țara mea:
 • Mentorat şi consiliere în pornirea afacerii proprii economică pe termen lung;
 • Prezentarea opțiunilor și procedurilor de finanţare; facilitarea obţinerii fondurilor necesare unei afaceri noi;
 • Testarea abilităților de antreprenor, cât și de personalitate; descoperirea poveștilor din spatele unui antreprenor de succes.
Educație financiară:
 • Mentorat şi consiliere în educația financiară;
 • Prezentarea metodelor de gestionare corectă a veniturilor și îmbunătățirea mecanismului de a lua decizii informate în ceea ce priveşte serviciile şi produsele financiare;
 • Dezvoltarea de proiecte ce au la bază instrumente financiare pentru a administra finanţele personale.

Scopul FundațieiScopul principal este înțelegerea, analiza, implicarea și sprijinirea românilor plecați la muncă în străinătate. Ca urmare, Fundația FLAME a încercat să creioneze profilul migrantului român, pornind de la proiectul pilot realizat în județul Iași, cercetare la nivel sociologic în rândul gospodăriilor, cu cel puțin un membru plecat la muncă în străinătate, în urma căruia, fundația a colectat date despre remitențe, nevoi, intenții antreprenoriale; completând acestă analiză cu statistici din piață și analize de la principala companie susținătoare a Fundației, în domeniu remitențelor (Transfer Rapid).

Ce iși propune FundațiaFundația FLAME își propune dezbateri și analize, înființând grupe de lucru axate pe următoarele aspecte:

 • Proiectul “Acasă la mine” își propune să creeze o platformă interactivă și cuprinzătoare care să evidențieze bogăția culturală, istorică și socială între remitenți și familia de acasă, a fiecărei regiuni din Romania.
 • “Educație financiară” oferă mentorat și consiliere cu ajutorul unui instrument de calcul, pentru a sprijini persoanele în înțelegerea și aplicarea metodelor de gestionare corectă a veniturilor.
 • “Antreprenor în țara mea” dorește să ofere accesul la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de personalitate, cu scopul de a inspira și promova succesul în mediul antreprenorial local.Dan Lufkin

Evenimente susținute de către Fundația FLAME„Cred că cel mai mare risc pentru un antreprenor este să nu înceapă. Adevăratul risc este să nu încerce cu curaj, încredere în sine, perseverență”- Dan Lufkin

„Singurul risc pe care un antreprenor și-l poate asuma într-un mod necugetat este să meargă înainte fără să înțeleagă clar unde vrea să ajungă. Celălalt este să fie capitalizat insuficient și să nu și dea seama la timpul cuvenit, iar timpul înseamnă bani” – Dan LufkinDan Lufkin, o personalitate cu valori morale remarcabile, acestea având un rol esențial în viața și acțiunile sale, valori pe baza cărora Fundația FLAME a luat naștere. Iată o descriere a valorilor sale:

 • Curaj: Curajul lui Dan Lufkin s-a manifestat prin abordarea fără frică a provocărilor și a situațiilor dificile. A fost dispus să ia riscuri calculate pentru a-și atinge obiectivele și pentru a transforma ideile în realitate. Faptul că a îndrăznit să se angajeze în proiecte ambițioase și să se confrunte cu necunoscutul demonstrează curajul său intrinsec. Fundația FLAME a preluat curajul său ce a fost evident în abordarea unor proiecte ambițioase și provocătoare, în ciuda obstacolelor sau incertitudinilor.
 • Inițiativă: Inițiativa sa a fost evidențiată de capacitatea de a iniția și promova schimbările pozitive. A fost un vizionar și a căutat constant oportunități de a îmbunătăți și inova. Inițiativele sale au contribuit la crearea unui mediu propice inovației și dezvoltării. Această valoare morală a sa a fost motorul care a pus în mișcare proiectele și schimbările necesare pentru a duce Fundația spre noi culmi de succes. Prin inițiativele sale, el a creat o atmosferă în care inovația și creativitatea au fost încurajate și susținute.
 • Perseverență: Dan Lufkin a fost un exemplu de perseverență și rezistență în fața dificultăților. A persistat în ciuda obstacolelor și a învățat din eșecuri pentru a învăța continuu. Capacitatea sa de a rămâne angajat și concentrat asupra obiectivelor propuse, l-a ajutat să depășească provocările și să atingă succesul.
 • Integritate: Integritatea lui Dan Lufkin a stat la baza acțiunilor sale. A acționat cu onestitate, etică și corectitudine, respectând valorile și obiectivele sale. Integritatea s-a reflectat în modul în care a gestionat relațiile cu ceilalți, în deciziile sale și în relația sa cu fundația sau organizațiile în care a fost implicat. Integritatea se reflectă în acțiunile sale, cât și în valorile și obiectivele Fundației. Este un lider etic și corect, modelând un mediu în care transparența și responsabilitatea sunt prioritare.

Aceste valori morale ale curajului, inițiativei, perseverenței și integrității au conturat personalitatea și conduita lui Dan Lufkin, contribuind la realizările sale notabile și la impactul său asupra comunității și a organizațiilor în care a activat.

În ansamblu, valorile morale ale lui Dan Lufkin au reprezentat un ghid esențial pentru conducerea și dezvoltarea Fundației FLAME, contribuind la crearea unei organizații puternice și orientate către împlinirea scopurilor sale.