Imagine Header
noiembrie 22, 2016

Observatorul Naţional al Migraţiei Româneşti

Complexitatea, structura şi schimbarea permanentă a fenomenului migraţiei româneşti impun necesitatea înfiinţării unui observator naţional al migraţiei care să monitorizeze constant mişcarea cetăţenilor români între statele lumii, urmărind indicatori precum:

Infografic1

 • 1

  intenţia de şedere permanentă/ întoarcere în ţara de origine

  01

  image-1
 • 02

  image-1

  2

  comportament financiar

 • 3

  tipare de economisire

  03

  image-1
 • 04

  image-1

  4

  studiul remitenţelor

 • 5

  tipare identitare

  05

  image-1
 • 06

  image-1

  6

  direcţii ale migraţiei româneşti

 • 7

  investiţii în educaţie/afacere/imobil

  07

  image-1

Observatorul Naţional al Migraţiei Româneşti acţionează în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii publice sau private pentru:

Infografic 2

 • 1

  1

  a asista la provocările operaţionale tot mai mari de gestionare a migraţiei

 • 2

  2

  a investiga impactul migraţiei asupra economiilor şi societăţilor gazdă/de origine

 • 3

  3

  a propune direcţii de acţiune în mediul privat şi cel public

În cadrul acestei entităţi se organizează dezbateri tematice şi grupuri de lucru la care participă în mod activ structuri financiare, instituţii bancare şi religioase, având drept obiective:

Infografic 3

 1. dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor prin cercetare, dialog, proiectare şi punerea în aplicare a programelor legate de migraţie

 2. sprijinirea integrării migranţilor şi familiilor acestora în noul lor mediu de viaţă

 3. furnizarea de programe, studii şi expertize sociale privind combaterea efectelor negative ale migraţiei